Aquesta web esta feta amb la intenció de que sabigueu més coses sobre jo i també amb la intenció de vendre esquis.